• ДЕБОРН

Изложба

изложба

Интерплас
Тајланд 2016 година

изложба 1

2016 ВИЕТНАМ Меѓународна изложба за индустрија за пластика и гума

изложба5

АРАПСКИ
PLAST 2017 година

изложба4

PLAST-EX
2017 Торонто

изложба6

IPF2017

изложба3

Т-ПЛАС 2019 година

изложба7

10-та Виетнам Меѓународен Ханој ИЗЛОЖБА ЗА ПЛАСТИКА и гума

изложба 2

32-та меѓународна изложба за пластика и гума, обработка и материјали, калапи и матрици